Observera! 
Genom att skicka nedanstående bokningsformulär förbinder du dig att följa våra Hälsokrav samt Bokningsregler.
* = obligatoriska uppgifter

*Djurägarens/vårdnadshavarens namn:

*Personnummer:

*Gatuadress:

*Postnr & ort:

*Telefon:

Mobil:

*E-post:

Djurslag:
Hund
Katt
*Djurets  namn: (tilltalsnamn)

*Ras: 

*chip/id nr:

*Djurets födelsedatum: (ååmmdd)

*Datum för senaste vaccination: (ååmmdd)

Jag vill boka plats
Jag vill avboka min plats
*Betalning: 
SWISH: (Vid inlämning) 
Kort: (Vid inlämning)
*From: (ååmmdd)

*Tid för inlämning:
Förmiddag: 8:00-9:00 . 
Eftermiddag:16:00-17:00 .
Jag vill lämna på jourtid, skriv under övrig info (tiden).
*Tom: (ååmmdd)

*Tid för hämtning: 
Förmiddag: 8:00-9:00  . 
Eftermiddag: 16:00-17:00 .
Jag vill hämta på jourtid, skriv under övrig info (tiden).
Ev. övrig info: Tex. telenr. till kontaktperson 

*Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga
samt att jag förbinder mig att följa pensionatets
Bokningsregler samt Hälsokrav.

.