VÅRA BOKNINGSREGLER
Betalning:
Betalning sker med Kort eller swish vid inlämning av djuret.
Vi tar betalt för bokad tid, oavsett om hunden/katten hämtas tidigare el. lämnas senare än bokat.
Ev. rabatter gäller de datum som är bokade. Förkortas bokningen i efterhand gäller ordinarie pris.
Tider för inlämning/hämtning:
Nedan är bokningsbara tider. 
Vill ni ändra en bokad tid i efterhand - ta kontakt med oss på telefon el. mail!
Förmiddag:
Eftermiddag:
Mån - Fre:
08:00 - 09:00
16:00 - 17:00
Lör - Sön:
08:00 - 09:00
16:00 - 17:00
Övrig tid:

Enligt överenskommelse i förväg.

Jouravgift på 200:- tillkommer.

Storhelger:
Ingen inlämning/hämtning på: midsommarafton, julafton och juldagen.
Förkortade tider (end. 16:00-17:00) på: påskafton, midsommardagen,
annandag jul & nyårsdagen.
Förkortade tider (end. 08:00-09:00) på: nyårsafton.
Avbokning/avbokningsavgift:
Vid alla avbokningar som inkommer senare än 1 vecka före bokad incheckning 
tas en avbokningsavgift ut. Avgiften är på 20% på summan av bokningen,
dock lägst 250:-, plus en fakturaavgift på 25:-.En bekräftelse på avbokningen
sänds via mail el. post inom 2 arbetsdagar efter gjord avbokning.
Ej avbokad vistelse, senast kl 17:00 dagen innan vistelsen debiteras med fullt pris.
Övrigt:
Vi tar emot löptikar, men pensionatet ansvarar ej för om tiken blir tjuvparad 
under vistelsen! Pensionatet tar inget ansvar för ev. sjukdomar/skador som 
drabbar hunden/katten under vistelsen. (Förutsatt att det ej kan påvisas att 
sjukdomen/skadan uppkommit pga. att pensionatet brustit i tillsynen över hunden/katten.)
Pensionatet har rätt att bryta ett inackorderingsavtal och kräva att hund hämtas 
inom 2 dagar, om hund pga. aggressivitet ej kan hanteras. Detta för att skydda 
vår personal. Avgift för resterande tid av bokningen betalas tillbaka.
Ägaren/vårdnadshavaren av hunden/katten, enl. inackorderingsavtalet, förbinder 
sig att betala ev. uppkomna veterinärvårdskostnader, senast vid djurets hämtning. 
Pensionatet tar inget ansvar för saker som medföljer djuret, såsom; bäddar, 
halsband, koppel och dylikt.
Bokning:
Bokning kan ske via vårt bokningsformulär på hemsidan, via telefon eller med post.
Bokningsbekräftelse sänds via mail inom 2 arbetsdagar efter gjord bokning. 
Har ni ej mail ring för att få bekräftat ca 2 dagar efter bokning.
Vid bokning förbinder sig den angivna ägaren/vårdnadshavaren av djuret 
att följa våra hälsokrav samt dessa bokningsregler.