VÅR PERSONAL

 

Sara Hjärpe

Delägare i företaget.
Ansvarsområden:
* Hund- & kattpensionatet
* Administration
* Bokföring
* Ekonomi
* Utför arbete åt Länstyrelse & polis
 
Sara har haft hund & Katt sedan -90. 
Har idag Schäfern Ängsbackens Jolly som 
hon tränar med aktivt och ska tävla med inom 
IPO & BSL.
Jobbar på Pensionatet vid behov.
Andreas Laine 

Delägare i företaget.
Ansvarsområden: 
* Huvudansvarig Hund & kattpensionat
* Binakärran        
* Ekonomi 
* Inköpsansvarig
* Bokföring
* ansvarig för länstyrelsen & Polisens jobb.

Andreas har haft hund hela sitt liv. 
Sedan -98 har han tränat och tävlat 
med schäfer i bruks och utställning.
Under en tid hade han även uppfödning. 
Andreas är utbildad kurshandledare och 
träningsfigurant i skydd, är Skydds figgurant 
för elit satsande IPO grupp.
Gör nu en elitsatsning med Grizzly i IPO.


Jennifer Thall

Anställd som Hund och kattskötare
Har ett stort djur intresse, har katt & hund.
Tävlar och Tränar Aktivt
Ängsbackens Grizzly
Hundpensionatets ordnings upphållare :)