Pensionatet är utformat enl. Jordbruksverkets regler samt besiktat
och godkänt av Länsstyrelsen. 
Vi tar emot hundar av alla raser/blandraser från 6 mån ålder. 
Vi tar emot katter av alla raser/blandraser från 3 mån ålder.
 
Hundrummen är utrustade en golvbeläggning som är mycket 
hygienisk med golvvärme och fri tillgång till en egen rastgård 
8st 30kvm ¨stora¨ & 8st 24kvm ¨normal¨.
Anläggningen har ett frisklufts aggregat som byter 400l luft /minut. 
Anläggningen spolas regelbundet och desinfekteras.
Alla hundar rastar två gånger om dagen,
tillsammans med andra hundar eller enskilt, du bestämmer. 
I våra priser ingår mat Doggy professional extra (torrfoder).
Vill du ha med eget foder till din hund så går det bra.
Boxarna har även Kuranda Säng AL/XL
Man kan köpa fäll att ha på sängen alt. hyra en

Obs!Antal hundar/box styrs av reglerna från jordbruksverket.
Priset nedan är om hundarna kan dela box. 
1 hund
2 hundar i samma rum
3 hundar i samma rum
4 hundar i samma rum
Extra rastning
Köpes bädd 75x100
Hyres bädd 75x100 
250:- / dygn inkl. mat
375:- / dygn inkl. mat
475:- / dygn inkl. mat
550:- / dygn inkl. mat
50:- / Rastning utöver de normala
220:-
150:-
Kattrummen är utrustade med kattlåda katt sand ingår, klös / klätterställning 
samt hyllplan i olika höjd. 
I varje rum finns även fönster.
De stora katthuset har värmepump med ac på sommartid för bästa komfort.
I stora katthuset är det våtrumsväggar samt golv för bästa hygien.
Hyllplanen har även dom våtrumsmatta.
I våra priser ingår mat (torrt och färskfoder) samt katsand till kattlådan.
men vill du ha med egen så går det bra.
1 katt
2 katter i samma rum
3 katter i samma rum
4 katter i samma rum
200:- / dygn inkl. mat, låda & sand
300:- / dygn inkl. mat, låda & sand
380:- / dygn inkl. mat, låda & sand
450:- / dygn inkl. mat, låda & sand