Pensionatet är utformat enl. Jordbruksverkets regler samt besiktat
och godkänt av kommunens miljökontor. 
Vi tar emot hundar av alla raser/blandraser från 6 mån ålder. 
Vi tar emot katter av alla raser/blandraser från 3 mån ålder.
Hundrummen är utrustade en golvbeläggning som är mycket 
hygienisk med golvvärme och fri tillgång till en egen rastgård.
Anläggningen har ett frisklufts aggregat som byter 400l luft /minut. 
Anläggningen spolas regelbundet och desinfekteras.
Alla hundar rastar två gånger om dagen,
tillsammans med andra hundar eller enskilt
- du bestämmer. I våra priser ingår mat Doggy extra (torrfoder).
men vill du ha med egen så går det bra.
1 hund
2 hundar i samma rum
3 hundar i samma rum
4 hundar i samma rum
Extra rastning
225:- / dygn inkl. mat
300:-/ dygn inkl. mat
400:-/ dygn inkl. mat
500:-/ dygn inkl. mat
50:-/ Rastning utöver de normala
Kattrummen är utrustade med kattlåda, 
klös- och klättermöjligheter och hyllplan
i olika höjd. I varje rum finns även fönster.
I våra priser ingår mat (torrt och färskfoder).
men vill du ha med egen så går det bra.
1 katt
2 katter i samma rum
3 katter i samma rum
4 katter i samma rum
150:-/ dygn inkl. mat, låda & sand
200:-/ dygn inkl. mat, låda & sand
250:-/ dygn inkl. mat, låda & sand
300:-/ dygn inkl. mat, låda & sand